Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Dyduch Justyna"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010
Dyduch J. Zyski z handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw na przykładzie sektora elektrowni zawodowych pdf