Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Dziwulski Jacek"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Dziwulski J. Wpływ poziomu i jakości wiedzy pracowników na zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji usługowej na wybranym przykładzie pdf