Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Fajczak-Kowalska Anita"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010
Fajczak-Kowalska A., Motowidlak U. Wartość dodana w łańcuchu dostaw żywności pdf