Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Górecki Jan"
4 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015
Górecki J. Wybrane problemy rozwoju i transformacji rolnictwa pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013
Górecki J., Halicka E. Globalne bezpieczeństwo żywnościowe świata w świetle prognozowanych trendów rozwoju rolnictwa w latach 2020–2050 pdf
3. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2009
Górecki J., Halicka E. Human and social capital in agricultural and rural development (Polish experiences) pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Górecki J. Działalność Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN w 50-lecie powstania . fakty, opinie, refleksje pdf