Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Gędek Stanisław"
4 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013
Gędek S., Kusz D., Ruda M. Endogeniczne uwarunkowania działalności inwestycyjnej gospodarstw rolniczych w Unii Europejskiej pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Gędek S. Analiza współzależności cen produktów rolnych pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Gędek S. Porównanie metod uwzględniania ryzyka w bilansach paszowych modelu programowania liniowego optymalizującego plany produkcji gospodarstwa rolnego pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Bednarz J., Gędek S. Analiza współzależności kursów na polskim rynku walutowym pdf