Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Galchynska Julia"
2 wyniki
[1-20]

1. Annals of Marketing Management and Economics, 2017
Galchynska J. Methodogical frameworks of marketing research in the bioenergy market pdf
2. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2015
Galchynska J., Maciejczak M., Orlikowskyi M. Development of Bioenergy from Biomass in Ukraine pdf