Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Ginter Agnieszka"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011
Ginter A. Korzyści finansowe z tytułu podatku VAT w wybranych gospodarstwach rolnych dokonujących inwestycji pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010
Ginter A. Analiza porównawcza dochodów w powiatach podregionu ostrołęcko-siedleckiego pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008
Ginter A. Zróżnicowanie struktury dochodów gmin podregionu ostrołęcko-siedleckiego pdf