Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Golovkov Vladimir"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Golovkov V., Komik V., Sytchevnik A. Country’s agrarian sector adaptation to the market management conditions pdf
2. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2010
Golovkov V., Sytchevnik A. Prospects of table eggs production in Belarus pdf
3. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2007
Golovkov V., Primschitz D. Depreciation constituent of the investment system in the Republic of Belarus1 pdf