Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Gotowska Małgorzata"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012
Gotowska M., Jakubczak A. Jakość życia mieszkańców wsi w wybranych regionach Polski pdf