Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Gotwald Beata"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Gotwald B., Gregor B. ADVERTASING AIMED AT CHILDREN - BETWEEN EFFICIENCY AND ETHICS OF MARKETING ACTIVITIES pdf