Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Gradziuk Barbara"
3 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Gradziuk P., Gradziuk B. EMPLOYMENT IMPACTS OF RENEWABLE ENERGY IN UE pdf
2. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017
Gradziuk P., Gradziuk B. Próba oceny efektów absorpcji środków z funduszy europejskich na rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006
Gradziuk B. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolniczych o zróżnicowanej pozycji konkurencyjnej pdf