Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Gradziuk Piotr"
2 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Gradziuk P., Gradziuk B. EMPLOYMENT IMPACTS OF RENEWABLE ENERGY IN UE pdf
2. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017
Gradziuk P., Gradziuk B. Próba oceny efektów absorpcji środków z funduszy europejskich na rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim pdf