Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Ignat Raluca"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012
Ignat R. Rumuński przemysł spożywczy: wyzwania i efektywność pdf