Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Kaczmarek Joanna"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006
Kaczmarek J. Zróżnicowanie regionalne potencjału produkcyjnego oraz dochodowości indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z uwzględnieniem wybranych typów rolniczych (na podstawie FADN) pdf