Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Karpuk Michał"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010
Dłubakowska-Puzio E., Karpuk M., Puzio K. Koncepcja wykorzystania modeli ekonometrycznych w kształtowaniu postaw pro konsumenckich w obiektach hotelowych o charakterze sanatoryjnym w Kołobrzegu pdf