Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Klapkiv Yuriy"
2 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Klapkiv Y., Kostetskyi Y., Putsenteilo P. MODERN CHALLENGES OF AGRARIAN BUSINESS IN UKRAINE ON THE WAY TO EUROPE pdf
2. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016
Dankiewicz R., Klapkiv Y., Niemczyk L. Podstawy teoretyczne rachunkowości kapitału intelektualnego dla zakładów ubezpieczeń pdf