Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Kobus Paweł"
9 wyników
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Kobus P. Inequalities in Agricultural Subsidies in European Union pdf
2. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014
Kobus P. Problem eliminacji trendów podczas oceny ryzyka produkcyjnego podstawowych roślin uprawnych pdf
3. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2013
Kobus P. Modelling Joint Distribution of Crop Plant Yields and Prices With use of a Copula Function pdf
4. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2010
Kobus P. Modelling wheat yields variability in Polish voivodeships pdf
5. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2009
Kobus P. Wheat yields variability in Poland at NUTS 2 level in context of production risk pdf
6. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Kobus P. The impact of EU enlargement on the agricultural output and income in the member states pdf
7. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Kobus P., Pietrzykowski R. Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie wyników ekonomiczno-produkcyjnych gospodarstw rolnych wybranych państw Unii Europejskiej pdf
8. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Kobus P., Pietrzykowski R. Efekt dźwigni na GPW w Warszawie pdf
9. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Kobus P., Pietrzykowski R. Zastosowanie modyfikacji metody k-średnich w analizie portfelowej pdf