Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Kociszewski Karol"
4 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013
Kociszewski K. Implementacja programu rolnośrodowiskowego w świetle teorii efektów zewnętrznych pdf
2. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2013
Kociszewski K. Biodiversity Protection in European Union Agriculture pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Kociszewski K. Środowiskowe aspekty planowanej reformy Wspólnej Polityki Rolnej pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010
Kociszewski K. Podażowe uwarunkowania funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w świetle badań ankietowych pdf