Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Komitet Ekonomiki Rolnictwa"
5 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Klepacki B. Kierunki prac Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN w latach 2007-2010 pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Górecki J. Działalność Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN w 50-lecie powstania . fakty, opinie, refleksje pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Kamiński W. Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN (synteza 1957-2007) pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Tomczak F. Działalność Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN w 50-lecie powstania – fakty, opinie, refleksje pdf
5. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Wojtaszek Z. Problemy mikroekonomiki rolnictwa w pięćdziesięcioletniej działalności Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN pdf