Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Koreleska Ewa"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Ferenc A., Koreleska E. Functioning of “Organics Cluster” in the French National and Regional Market of Organic Food pdf