Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Kosmaczewska Joanna"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011
Kosmaczewska J. Analiza efektywności gospodarowania gmin wiejskich w kontekście rozwoju funkcji turystycznej z wykorzystaniem metody DEA pdf