Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Kozak Marek"
2 wyniki
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018
Kozak M. Recenzja pracy: Sylwia Dołzbłasz „Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski”, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 40, s. 295, Wyd. Uniw pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Kozak M. Typologia konfliktów występujących w sektorze turystycznym pdf