Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Krasowicz Stanisław"
4 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019
Krasowicz S., Matyka M. THE ROLE OF ECONOMIC EVALUATION IN AGRICULTURAL RESEARCH pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Krasowicz S. Możliwości rozwoju różnych systemów rolniczych w Polsce pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009
Krasowicz S. Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa a możliwości wdrażania polityk wspólnotowych pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Krasowicz S. Regionalne zróżnicowanie zmian w polskim rolnictwie po integracji z Unią Europejską pdf