Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Krasowicz Stanisław"
3 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Krasowicz S. Możliwości rozwoju różnych systemów rolniczych w Polsce pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009
Krasowicz S. Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa a możliwości wdrażania polityk wspólnotowych pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Krasowicz S. Regionalne zróżnicowanie zmian w polskim rolnictwie po integracji z Unią Europejską pdf