Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Kropsz Irena"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008
Kropsz I. Ocena struktur przepływów pieniężnych przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej na Dolnym Śląsku pdf