Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Krukowski Artur"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009
Krukowski A. Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w rozwoju klastrów w Polsce Wschodniej pdf