Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Kudełka Wanda"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018
Kudełka W., Strzelecki K. Ocena wiedzy i postaw rolników na temat upraw genetycznie zmodyfikowanych organizmów pdf