Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Laskowski Wacław"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016
Laskowski W., Świstak E. Zmiany wzorca konsumpcji żywności na wsi i ich uwarunkowania pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014
Laskowski W. Dochodowa elastyczność wydatków polskich gospodarstw domowych i jej uwarunkowania pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008
Laskowski W. Zmiany poziomu spożycia żywności w Polsce pdf