Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Local Action Group"
5 wyniki
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021
Smolińska K. The functioning of the local group of actions “Brama Lubuska” in thre opinion of residents of member communes pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Bogusz M. Zarządzanie produktami turystycznymi na przykładzie lokalnych grup działania pdf
3. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Borowska A. OPPORTUNITIES AND BARRIERS REGARDING THE DEVELOPMENT OF REGIONAL BEAN PRODUCTION WITH GEOGRAPHICAL CERTIFICATION IN POLAND pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014
Psyk-Piotrowska E., Zajda K. Oddziaływanie programu LEADER na kapitał społeczny mieszkanek wsi pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014
Siedlecka A. Ocena wsparcia rolnictwa ekologicznego przez instytucje z otoczenia rolnictwa pdf