Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Maryniak Anna"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013
Maryniak A., Stefko O. Współczesne paradygmaty rolnictwa a formy integracji w produkcji ogrodniczej pdf