Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Mazur Irina"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011
Mazur I. Institutionalization of Shadow Economy in Ukraine pdf