Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Meyer Maciej"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017
Meyer M. Krytyczna analiza paradygmatu innowacyjności pdf