Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Niedzielski Eugeniusz"
3 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Niedzielski E. SIGNS AND TRENDS IN SOCIOECONOMIC CHANGES IN RURAL AREAS pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Gornowicz M., Niedzielski E. Rozwój nauk ekonomicznych na Warmii i Mazurach pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Niedzielski E. Rola gospodarstw wielkoobszarowych w rolnictwie polskim pdf