Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Nowacka Anna"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010
Nowacka A. Wykorzystanie instrumentów komunikacji marketingowej na rynku usług bankowych (na przykładzie banków spółdzielczych) pdf