Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Płotkowski Lech"
5 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015
Gruchała A., Piekutin J., Płotkowski L. Gospodarowanie różnorodnością biologiczną na terenach leśnych włączonych do sieci Natura 2000 - zarys koncepcji pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Płotkowski L. Gospodarka leśna w badaniach ekonomiki leśnictwa pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009
Płotkowski L. Gospodarstwo leśne jako miejsce zatrudnienia i źródło dochodów ludności wiejskiej pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Płotkowski L. Zalesianie gruntów rolnych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007
Płotkowski L. Lasy prywatne jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich pdf