Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Paliszkiewicz Joanna"
5 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Paliszkiewicz J. Możliwości i warunki publikacji wyników badań w czasopismach naukowych pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010
Paliszkiewicz J. Zaufanie a wyniki działalności przedsiębiorstw – przegląd literatury pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009
Paliszkiewicz J. Liczba szkół wyższych a rozwój województw pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009
Paliszkiewicz J. Próby wyceny kapitału intelektualnego – identyfikacja podstawowych problemów pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2007
Paliszkiewicz J. Dzielenie się wiedzą oraz zaufanie w małych i średnich przedsiębiorstwach pdf