Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Parzonko Anna"
8 wyników
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021
Parzonko A., Sieczko A. Zaufanie jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości zespołowej na obszarach wiejskich pdf
2. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018
Parzonko A. Doradztwo rolnicze w kontekście nowej ekonomii instytucjonalnej ze szczególnym uwzględnieniem teorii dóbr publicznych pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018
Parzonko A., Sieczko A. Wsparcie instytucjonalne promocji turystyki wiejskiej pdf
4. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Parzonko A., Szuba M. Uczestnictwo w imprezach biegowych jako forma rekreacji ruchowej pdf
5. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Parzonko A., Sieczko A., Sieczko L. Regionalne zróżnicowanie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego w Polsce pdf
6. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Bielecka K., Parzonko A. Preferencje osób starszych uczestniczących w wach turystycznych pdf
7. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Parzonko A. Funkcje edukacyjno-informacyjne instytucji doradczych w kształtowaniu rozwoju regionalnego pdf
8. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Bazylik R., Parzonko A. Reklama telewizyjna w opinii dzieci i młodzieży pdf