Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Pawłowska Monika"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Pawłowska M., Stefański A. Analiza wpływu rolników jako grupy kredytobiorców na rentowność i bezpieczeństwo banków spółdzielczych w Polsce w latach 2012-2017 pdf