Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Peneva Mariya"
2 wyniki
[1-20]

1. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2015
Kazakova-Mateva Y., Peneva M. Local Food Systems and Rural Development in Bulgaria pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Peneva M. Animal welfare: the EU policy and consumers perspectives pdf