Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Petrovska Iryna"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015
Petrovska I., Pietrych Ł. Determinanty wykorzystania internetu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego pdf
2. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2014
Laroutis D., Petrovska I., Taibi S. Status Quo and Willingness to Pay for Reduction of Risk of Erosive Runoff pdf