Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Pisa Magdalena"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2007
Pisa M., Zawojska A. Polityka fiskalna jako stabilizator koniunktury gospodarczej w teorii realnego cyklu koniunkturalnego oraz praktyce krajów OECD w latach 1970–2005 pdf