Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Pogan Patryk"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016
Pogan P., Satoła Ł. Trwały rozwój lokalny w gminach o zróżnicowanej sytuacji finansowej pdf