Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Poprozman Natalia"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Orlykovskyi M., Poprozman N., Wasilewski M., Zaburanna L. Methodological Aspects of Creating the System of Indicators of Crisis Prevention as the Foundation for Stabilization of Agricultural Production Based on Ukrainian Experience pdf