Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Prokopiuk Adam"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012
Kowalewska M., Prokopiuk A. Wykorzystanie środków w ramach osi 3 PROW w województwie podlaskim pdf