Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Q 14"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019
Biernat-Jarka A. ASSESSMENT OF GREENING IN THE CONTEXT OF PROVIDING ENVIRONMENTAL PUBLIC GOODS IN AGRICULTURE pdf