Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Q560"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019
Szymańska J. Sytuacja na rynku ziemi rolniczej w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (wybrane problemy) pdf