Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Roman Michał"
9 wyników
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018
Bogusz T., Roman M., Sialverstava S. TOURISM DEVELOPMENT IN THE BELARUSIAN PART OF THE AUGUSTOW CANAL pdf
2. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Roman M., Wielechowski M. Stan sektora turystycznego w Polsce i Unii Europejskiej. pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Roman M. Konkurencyjność regionu turystycznego w teorii eko pdf
4. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015
Roman M. Dochodowość wybranych gospodarstw agroturystycznych pdf
5. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Roman M., Roman A. Kapitał intelektualny jako czynnik przedsiębiorczości i innowacyjności w turystyce wiejskiej pdf
6. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2013
Nuszkiewicz K., Roman M. Changes in Agricultural Production in Poland After Accession to the European Union pdf
7. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Roman M., Zgiep Ł. Promotion as part of the marketing mix and its application in enterprise activities pdf
8. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Nuszkiewicz K., Roman M. JADWIGA DZIUBIŃSKA AGRICULTURAL EDUCATION CENTRE SCHOOLS IN GOLĄDKOWO MARKETING ACTIVITIES pdf
9. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011
Roman M., Świetlińska M. Źródła utrzymania studentów i ocena systemu przyznawania stypendiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pdf