Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Rudenko Elena"
4 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009
Boldak A., Pestis M., Pestis P., Rudenko D., Rudenko E. Sytuacja finansowania gospodarstw agroturystycznych na Białorusi pdf
2. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2009
Boldak A., Pestis M., Pestis P., Rudenko D., Rudenko E. Agroecotourism development in the Republic of Belarus pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008
Pestis M., Pestis P., Rudenko D., Rudenko E. SYTUACJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW ROLNICZYCH NA BIAŁORUSI pdf
4. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2006
Pestis M., Rudenko D., Rudenko E. Tendencies in meat production in the Republic of Belarus pdf