Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Rusek Olga"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010
Rusek O. Przydatność modeli dyskryminacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem pdf