Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Sammel Anna"
4 wyniki
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Sammel A. Zagrody edukacyjne jako miejsce kształcenia osób dorosłych pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Sammel A. Rola agroturystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich w Polsce pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Sammel A. Gospodarstwa agroturystyczne jako punkty informacji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014
Sammel A. Rodzinne gospodarstwa agroturystyczne na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego pdf