Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Sapa Agnieszka"
4 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Grzelak A., Sapa A. FOOD SECURITY PROBLEMS IN SUB-SAHARAN AFRICAN COUNTRIES pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Pawlak K., Sapa A. Potencjalne skutki utworzenia strefy wolnego handlu UE-MERCOSUR dla handlu rolno-żywnościowego UE pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013
Sapa A. Intensywność handlu rolno-żywnościowego wybranych regionalnych ugrupowań handlowych relacji Południe-Południe pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010
Sapa A. Pomoc żywnościowa w kontekście good governance i społecznej odpowiedzialności pdf